פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

חבלים משותפים


יש לנו שפה משותפת

וקשר משותף
חבלים כמפה על גופך
סימנים מטיילים על עורך
כשהנך נקשרת בידיי

התמסרות לתשוקה
לרצון למיצוי
ולא רק לריצוי
הקשר הוא שלי ושלך
ביחד איתך
אני קושר אותך
החבל יתום
אם את לא בידיי

את לא כדומם
את נפש חיה
וגופך כמוצג מייצג לאהבה
דקורטיביות היא חיבור
ממך אליי וממני אלייך בחזרה

עיניים נעצמות
סופגות את הטוב
והטוב הוא הכל
כשבך השקט שלי נוצק
ולך השקט נוצר
וזה כל מה שנותר
מילים נאלמות
אנחנו כאחד

פרמתי ממך כל חבל
בחיבוק כי החבל הוא סתם
החבל האמיתי הוא
מי שאני לך ומי שאת לי
ומה שבנינו הוא מה שבאמת
נשאר

טואול - אתרים באינטרנט