פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

זה לא פשוט


זה לא פשוט
אף פעם לבחור
להיות שלם
לצפות באושר
לגעת ולהיכבה

לא פשוט
להיות כמעט
לטעום מן הקצה
לחזור אחורה מכאן
דינמי מדי לשם

בא לך להישען
ושהעשן יתפזר
ולא להרגיש שינוי כלל
אותה תמונה
ואותם הצבעים
רק זמנים שונים

יש דברים שנבנים
ויש גם טעויות בנייה

אז להתחיל מחדש
זה מייאש מדי
רוצה לתקן להשתכלל
לשכלל את התשובה
שתתאים לשאלה
לישר סימן
לסימן קריאה

זה לא פשוט לנתק
הכבלים כובלים ומתהדקים
להיות חופשי זו מותרה
הרבה חוטים מן העבר
מכוונים אותנו לעתיד מונחה

לך... תתנתק
רעש מסביב
ולהתרכז בעיקר
לחיות כאילו טוב
ובעצם ולבזבז זמן

ללכת בעיניים עצומות
להתרגל לחשוך
ואז לפתוח אותן
ולא לראות מן האור

זה פשוט כלכך לתקשר
זה פשוט כלכך להקשיב
זה פשוט כלכך ליצור
זה פשוט כלכך להחליט
זה כלכך פשוט עד
שזה חייב להיות קשה
בשביל שנוכל להרגיש

טואול - אתרים באינטרנט