פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

הם רואים אדון ונשלטת

הם רואים נשלטת ואדון
דמות ועוד דמות שחור על לבן
אבל הן והם לא יודעים
אותנו כמו שאנחנו יודעים
הם לא מודעים כמו שאנחנו לעצמנו
מה קורה מבפנים
כמה צבעוניים אנחנו
כמו עומק יש בתוכנו
כמה כח אנחנו לעצמנו
איזה יופי יש בנו לא רק לנו
הם לא יודעים זר לא יבין זאת
רק אנחנו נדע יודעים
כמה מיוחד שאנחנו אחד
הם רואים דמות בתוך מצלמה
העין מצלמת מפרשת בצורה הגיונית להבנה
מבלי להפעיל לחצני מצוקה של אגו וקינאה
הם רואים מה שהם רוצים יכולים להכיל
ומה שאנחנו מראים
כי מה שאנחנו עושים
מדברים לוחשים מתחבקים
זה לנו בלבד.
אין בנו ציפייה איך יבינו את התמונה
העיקר זה התוצר של התבונה שלנו אחד לשניה.
בכל יום אני מולך, בפעם ב...אנחנו לידם.
טואול - אתרים באינטרנט