פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

התשתוש


התשתוש בין הרצוי למצוי

בין המציאות לדמיון

לרצות מישהו כלכך

ואז לתת לדמיון

לפעול לעבד ולהראות לנו חלון

למציאות תחת שליטה

מציאות שכל מה שמתרחש לפי דרישה

וזה כלכך אמיתי התמונה

הדמיון מוחשי אנושי

והופך להיות אהבה

ממש לתת לאש התשוקה להתפרץ

ולטשטש את מה שבאמת למה שעדיין רק פוטנציאל

ומרוב שחם כבר

לא רואים כלכך מה נכון ומה לא

הרי כבר מתקיימת לה מציאות במחשבה שבה הכל מושלם

רק שזה לא שלם בכלל כי המציאות בחוץ

שונההדמיון כנוצה והמציאות במשקל

ומה שבדמיון זהו פרי היצירה המוחית תשוקתית בלבד מהלבד

לתת לפנטזיה להתגשם במציאות

זה לא קל

הדמיון חופשי... והמציאות תמיד כבולה בחלקה

שני בני אדם עם עולמות ומטען

ויקח זמן
טואול - אתרים באינטרנט