פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

אופנה


אופנה היא מה שאתה מאמץ

כשאתה לא יודע
מי אתה באמת
או כשאתה לא רוצה
שידעו מי אתה באמת
אופנה יכולה להיות
ביטוי לעצמך
מימוש זכות הבחירה
מה להציג ומתי

בגדים בדים כחומה
בין האמת שבפנים
לאמת שצריך
בדים בגדים כיצירה
לך לעצמך להרגיש כשלמה
חשופה על פי בחירה

ואני אמרתי לך
אני אוהב אותך עירומה
בשבילי גם באור את יפה
בגדים בדים כמיצג של האופי
שבחרת מה טוב ומה רע
על פי הרגשה

ואני לחשתי לך
הנפש שבך האופי שאת
הוא היופי שלך
והיופי שלך מוקרן
מהאופי שאת
של הנפש שבך

סימנים על גופך
של עונג התשוקה
ביטוי התאווה
בנינו אלינו ודרכנו
ביחד אני ואת
נוגענו מיזגנו
חומר ורוח כאחד

ורשמתי לך
ונטעתי בך
הסוד החיים
הוא שילוב בין
חומר לרוח
התמזגות לאיזון
ותוצר שלם

טואול - אתרים באינטרנט