פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

הם רואים אותי קושר


הם רואים אותי

קושר אותך
ואני בעצם
קושר איתך
חבל וגוף
כהצגה ותוצאה
ולנו כביטוי לאהבה

הם רואים יצירה
ואנחנו רואים אנרגיה
הם רואים
חבלים כשלבים
ואנחנו רואים
אותם כשבילים

עד שהגענו לכאן
עד שידעתי אותך
ולפני שידעתי אותך
לא קשרתי אותך

הם אולי
מתבוננים בחבלים
ומפספסים את המבט
כמה אמון יש בי ובך
כמה רגש נוצק
והחבל הוא תוצר

הם רואים תוצאה
ואז הולכים לדרכם
ואנחנו רואים הגשמה
טואול - אתרים באינטרנט