פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

התרגלתי ותירגלתי


אני התרגלתי

ותירגלתי
כלכך הרבה שנים
הרגלים מורגלים
ולך הם מורעלים

אני לא ידעתי לשתף
ידעתי רק להשתתף
להכיל ולהתבונן
לא לתת להסתכל
לא להסתנוור
רק לסנוור

להיות בסדר כלפי חוץ
ולאחסן את כל השדים
עמוק עמוק בפנים
שלא יראו על הפנים
העיניים כמראה
והם לא מראות אותי
הם מראות רק אותך
וככה אני חיי

ואת רוצה לדעת עוד
את רוצה הכל
ואני אומר לך סבלנות
הכל זה הרבה
אני רגיל לתת כל פעם מעט
לחלק עד שבכלל אני מתחלק
תני לזמן לעבוד
לאמון להיבנות
גם השולט האכזר
צריך אמון כדבר נרכש
טואול - אתרים באינטרנט