פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

אמרתי לך..


בשלבים

שיחות בין דום לנשלטת

וגם כשהגלים מתחזקים

אנחנו אני ואת יותר מתגלים

כשהדמעות לא עוצרות

אנחנו מתקרבים

לא מתקררים

מתחממים

ואם זה צף

אנחנו לא טובעים

בתוך ים הרגשות אנחנו שוחים

מילים משפטים ומגע

כי אין מקום אחר

חוץ מהכוך והתמהיל עם התרמיל

שאנחנו בו נמצאים
טואול - אתרים באינטרנט