פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

שחקנית


את שחקנית טובה
לכולם את
כאילו שיגרה
בשבילך זהו לא זיוף
זהו שיוף של הסביבה
את מחודדת כחידה
סימן שאלה מכופף
לסימן קריאה
מחייכת ככורך
המציאות של העכשיו

מה באמת
יש בתוכך
מה באמת עלייך
תנועות תנודות
אנרגיות סותרות
מסתתרות נסתרות
מתגלגלות ולא נגלות
הם רואים אחת
את רואה שניים

ואחרי כל
את במיטה
חושבת לעצמך
על עצמך
ועל דרכך
בכל יום שעובר
מנסה להתאושש
להתאפשר להתקיים
להתחייב

ואולי יום אחד
יבינו אותך
כמו שאת מבינה
את עצמך

והיום הזה הגיע
כשאני באתי מולך

נעמדתי לצידך
ונגעתי בתוכך
הנני כפרס?
על שמירת נפשך
במשמר ליבך
בין קווי אופייך
מתואר יופייך
וראיתי זאת
כעולם שלם
גם כאב
טואול - אתרים באינטרנט