פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

אני אוהב


אני אוהב
שאת מוצאת בי
שביל
אמרתי לך
וחיבקתי חזק
תנשמי עמוק
את כל הביטחון
שאת צריכה
אני פה למלא אותך
בחזרה
אחרי שהתרוקנת אליי
כל מה שאת צריכה
אני לך לתת
לא פחות מאשר
את בחיי לי לתת
לנטוע רגש 
מוצק שנוצק
מתוך ההוויה 
שלי ושלך
כאחד 
ואחת
טואול - אתרים באינטרנט