פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

נדבר על זה..


מה ששלך שלך
מה שלא שלך לא שלך
ומה ששלך ימצא אותך
למדתי בחיים
שיש לי בשפעה
רק על העולם שלי
ומתוך העולם שבי
על מה שמסביבי
בשביל ליצר מציאות
צריך להבין שהכל מתחיל בי
אני אהיה הכי טוב לעצמי
וכך אדע להיות הכי טוב שיש
אני יאהב את עצמי
וכך אדע לאהוב שלם
אאמין בעצמי
וכך אדע להאמין במה שאבחר
אהיה החבר הכי טוב לעצמי
וכך אהיה החבר הכי טוב למי שאיתי
טואול - אתרים באינטרנט