פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

להסביר..


אני יכול להסביר הכל

לתת לך תשובות להכל
לבנות בך מגדלים
ולעזור לך להוריד חומות
להוביל אותך לשטחים פתוחים
לתפור לך כנפיים לעוף איתן
להרחיק אותך מהשמש שלא תשרוף
לנסות לאזן אותך
והכל בהתאם למה שהסכמת לאפשר

דבר אחד
אני לא יכול לעשות
לבחור בשבילך
את בוחרת תמיד
אם זה להאמין או לא
להיות או לתהות
האם לאפשר
מתי להתאפשר

הכל מתחיל בך
את תבחרי להיות ילדה
עוקצנית שובבה או שקטה
את בוחרת תמיד
הכח לשנות הכל מתחיל בך
את זאת שמאירה וזאת שמכבה
זאת שמדליקה או שורפת הכל בשניה

אני יכול לשלוט על מה שאת בחרת
לאפשר לי לשלוט עליו לתת לי ממך
רק את משחררת את עצמך באמת
לא משנה מה אני יגיד על האמת

אני יגיד לך הנה זו הדלת
אבל מי שבוחרת לעבור בתוכה
זו רק את
טואול - אתרים באינטרנט