פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

באמצע החיים


ככה סתם באמצע החיים
באה לך תשוקה
מתפרצת בתאווה לעוד
ורק שיהיה עוד
כי זה טוב ומה שטוב
צריך לשמור
כי טוב

כך כשהמיניות גואה
ועולה על גדותיה
בגוף נפש ומחשבה
משתרבבת לה לתוך הבועה
מנפצת מאפשרת
לא מתפשרת
ומפשירה
גוף נפש ומחשבה

גשם זלעפות בחוץ
ואת כעירומה חשופה
גם מול מי שלא קשור
לעלילה

מיניות כחשיפה
חשפנית של הנשמה
את בוהה והכל נהיה מוזר
קצת זר
כי עכשיו ומעכשיו
זו רק את
טואול - אתרים באינטרנט