פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

הנפש..


תעצומות נפש

לעצום עיניים
להכל להיעלם
לכל המחשבות להיאלם
לסדר העדיפויות
להידחק
ולך להתרוקן

את לא יכולה רק
מילים משפטים צלילים
את לא יכולה רק מגע
תחושות כאב נעים
את צריכה שילוב
התמזגות גוף ונפש
מגע פנימי חיצוני אמיתי

את תלויה באוויר
וכל העולם נעתק
לא ירח ולא כוכבים
לא זמן ולא מחוגים
שקט חרישי לעצמך
מעצמך דרכי

וכל חבל כסימן
מפה לנפשך
על גופך כדרכי
בידיי עשיתי בך
שבילים לאמת
כשהדיאלוג שבנינו מתמשך
ואותנו מושך

לאחוז אותך חזק בידיי אליי
ובכל אמצעי שברשותי קיים
טואול - אתרים באינטרנט