פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

מעל לכל חלום


מעל לכל חלום של אחר
מעבר לכל מה שמוכתב לך
את מתרוממת ומתעלה
מעל כל מסגרת מסוגרת
שרוצה אותך מסתגרת

שואפת לעצמך
נסחפת עם עצמך
אל השיא שלך
מבלי לאבד ולהתאבד
על מה שבך

ושם למעלה בהגיעך
את שומרת על עצמך
הכי טוב שאפשר
מעל לכל מה שקיים
את יכולה להתנהל בענווה
עם עצמך ועם אחר
טואול - אתרים באינטרנט