פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

אני יכול לבחור בשבילך


אני לא יכול לבחור בשבילך
אין לי הזכות ולא תהיה בי הזכות
רק בך הזכות להכניע את עצמך
להכניע את הפחדים
לבחור לאפשר וכך להתאפשר
מתי להתפשר ומתי להפשיר את עצמך

אני יכול לתת לך הסברים
בדיאלוג מתמשך
להציג לך דלתות
כפתח לעבור בהן

וכמו פסיכולוג
בהקשבה תמידית
להצביע על
המכשולים והכשלים
לפי מה שאני רואה
ואך ורק לפי מה שאת מחליטה לחשוף
מולי ואיתי
כשאת לצידי ובוחרת איך להיחשף

אני יכול לקחת את הגופך בהסכמתך

ולעשות בו כרצוני אך הנפש

היא שלך ורק שלך כאופי שרכשת

ורק לבחירתך

אני לא יכול להיות מדויק
כי אני זה לא את
ורק את מכירה את עצמך
ותמיד כך היה וכך יהיה

אני יכול לתת לך כלים ממני אלייך
ולא כולם יהיו נכונים בשבילך
לכן הדרך שלי היא לחזק את האני שאת
לחזק את מי שאת לעצמך
ומהעוצמה הזו תיכנעי אליי מבחירה
במידה ולא במידה לפי דעתך
לפי החלטה ברורה של עצמך

לחזק את הדיאלוג הפנימי שלך
את האמת שבך
לחזק את הביטחון שלך
בעצמך
ומהשלם שמתחזק בך
זה יווצר האמון הנתניה
התקשורת תתממש

את המפתח לכספת שבלב
השגתי לא ברמה ותחבולה
או בניגון הרגש
אלא בכנות ואמת
טואול - אתרים באינטרנט