פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

קל לרצות להיות רחוק


קל לרצות להיות רחוק
בעולם שמתרגל אותך למסך
מרוחק בהדמיה של קירבה
דמיון מודרך למגע ותחושה
אתה חושב שהחופש הוא של עצמך בלבד לבד
ולא בביחד לא ביחד

עולם שמקדש את האינדיבידואל האישי שבך
מי שאוכל לבד אוכל יותר זה מושרש בך
ואתה יודע את התשובה לאן אתה שואף
אין אני יש אנחנו זה מה שאתה רוצה
וזה כמו ללכת נגד הרוח
כי כיוונו אותך למקום אחר
אתה יודע הכל אבל לא יודע מאיפה להתחיל
אז הכל מתעקב כתהליך שממשיך ומדיך
מדחי לדחי אתה נסגר בתוך תבנית וממשיך

אתה שואף להיות הכי אמיתי כשהשקר קליל
עד שאתה מאבד את הדרך
מושפע ולא משפיע
אבל יש סיכוי
עין אחת פקוחה
אולי גם השניה
ואתה תראה את עצמך
ותדע שהכל זה החלטה
פשוטה.
טואול - אתרים באינטרנט