פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

שפה משותפת


למדנו את עצמנו
ופיתחנו שפה משותפת שרק אנחנו נבין
ואצלנו תמיד המבין יבין
לא צריכים מילים משפטים
מדברים במבטים
תזוזה של האישונים

ככה התחברנו התמזגנו
ויצרנו עולם כתמהיל זוגי
בעולם הזה רק אנחנו קיימים
עולם שלם שלנו כמגרש משחקים

ואני מרטיב
מהתת מודע למודע
זורם מהמוח לתוך העורקים
עד הלב ומשם מטפטף
לערוותך פרי גופך
שוטף הכל ומשאיר רק אותי
טואול - אתרים באינטרנט