פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

אני אוהב


אני אוהב להחזיק בך
שאת שלי לרשותי כרכושי
חפץ לעלילות תאוותי
גופנית ונפשית

משוייכת מקולרת
בנויה מולדת בשבילי
השולט שלך הכל יכול
ואת עושה הכל
מרצון אמיתי

השפלה חסרת רסן ומעצורים
השפלה עד חורמה
להרגיש הכי למטה שאפשר
ולאפשר לעצמך להרגיש
גם שם

אפס מאופסת מתאפסת
על עצמך מתחתיי
ואז נולדת מחדש בידיי
נקייה מכל עקבה
מחודדת למטרה משותפת
עינוג ומימוש תשוקות
טואול - אתרים באינטרנט