פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

מילים


מילים קושרות יותר צמוד מכל חבל
והצליל שבי יותר חזק מכל שוט
המעשים שלי הם המילים שאניואת כספת מאובזרת מעוצבת
ורק לי יש את הצופן ביד
וזה לא התגלה בעינויים
השפלות
ופיתויים אסורים
רק
בכנות ואמת

אמרת לי מעולם לא נגעו בך ככה

נגעו ללא מגע מוחשיובכל זאת קשרתי אותך בחבל

כי רצית להבין עד כמה

השליטה האמיתית באה מבפנים

רואים את זה על הפנים

יקירתי
טואול - אתרים באינטרנט