פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

זמן


זמן

כמה זמן חולף


מפה לשם

מכאן לשם

הכל חולף

ורק אני נשארככה זה

אמרתי לך

יהיו ימים לא פשוטים

זה לא קל

יהיו ימים שהכל יהיה טוב

טוב יותרזהו

זה נועד

זה יקרה

געגוע חולף

כשהמגע מתקרב

הרגע הזה שווה אלף רגעים

ואת יודעת מודעת לזה

כשאני נוגע בגופךשלי את מהשורשים

השרשתי בך ממני אלייך חלקים
טואול - אתרים באינטרנט