פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

בכולנו


בכולנו יש טריגר מיני
כמו כפתור כשנוגעים בו
אנחנו מופעלים
טריגר שנבנה עם מפגש
אינטרקציות סביבתיות
עם כתיבה או וידאו ומסך
אנשים או חיות
קווים שהתחברו והתמזגו
בין סביבה קרובה לסביבה רחוקה
ויצרו דעה גוון של אופי מובנה מושרש
לעומת חופש הבחירה והיכולת
לבחון את עצמך ואת מה שמולך
ומיניות כטאבו בחברה
מודחקת לפינה חשוכה
כלכך הרבה תפל ומר
פחות התבוננות מתוך חיוביות
פשוט ידעו מין זה כוח
וכוח צריך למגר למסגר
לכוון שלא יתר על המידה
להשתולל
טואול - אתרים באינטרנט