פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

לצבוע לך


אני אוהב לצבוע לך
את החיים בחיוך
הרגעים האלו
שאת מחייכת אליי
הם הרגעים שמעניקים
צבע לחיים
מזון לנשמה
לנצור ולשמור ולשמר
כזיכרון שמאיר בימים
כשהכל סגור וחשוך
את עולמך

זה שלנו
זה שלי ושלך
הזיכרונות הטובים האלו
הרגעים של הכיף
אף אחד לא רואה אותם
וכמה טוב לנו כלכך
השטות שבנו מתעוררת
ואנחנו מתחברים
הדנימיקה הזו כלכך הדוקה
שלא משנה מה אני יגיד לך
ומה את
אנחנו נחייך כל הזמן

וזה גורם לנו לדעת עוד ועוד
שאנחנו נועדנו זה לזו
טואול - אתרים באינטרנט