פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

זה בכלל לא פשוט


זה לא פשוט להעצים

ועד כמה אפשר להתעצם

מילים חוזרות משתנות

נקודות מבט מתחלפות

המציאות דינמית

יציבות לא מתקבעת

והדבר היחידי שמשחרר

זוהי המיניותהדבר היחידי

שבאמת מנתק

לא צריך שם לנמק

כשזה קורה

הגוף מרחף

המיניות שלנו שבנו

משחררתהבדסמ שאנו

מותח את הגבולות

שבנו
טואול - אתרים באינטרנט