פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

אמרתי לך


אמרתי לך

כל מה שצריך

בשביל שאהיה הגבר אדון

שחיפשת לעצמך

תתני להיות הגבר אדון שאני

כשאני עצמי אני הכי טוב לך ולעצמי

וכך כנל את כשאת מוליטבעיות טבעית

לבוא עם כל מה שיש

החתכים החוסרים הפגיעות

מה שהיית ומה שעכשיו ומה שאת רוצה שיהיה

וגם אם יש מסכות

זה מסע לכן אנחנו חשופים

יותר ויותראוהב לסמן את טריטוריה במילים

להמחיש להמשיל תפקידים

לקשור אותך במחשבות ולא רק חבלים

וכמחמאה לעצמך את היחידה

שאיתה אני הכי אמיתי

רואה את החיה שבי ואת האדם שאניואני

מושך ברצועה

מנטאלית למסע
טואול - אתרים באינטרנט