פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

לוחשת כחשופה


לוחשת כחשופה

לאוזן מנוסה

את אשר על ליבה

לוחשת את סודות

הנשמהפורקת מטען

שנצבר עם הזמן

וכהמילים יוצאות

ויש מקום

הזמן נעצרמדממת את נפשה

לתוך נפש תאומה

מתוך אמון

ולו היא חיכתה כלכךאין תחתית וסוף להכלה

ביני לבינה

בתוך זרועות פתוחות

פותחת את ליבהועכשיו נמסה

מתפרקת כולה

מתפוגגת

כשהיא מתמוגגת כלכך

השריון שנבנה

כבר לא מסתיר

את חתכי העבר

ואני

לתוך כלי היצירה

אביא את שאריות העבר

אבחר בקפידה

מה נכון ומה נבון

אבנה אותה שלמה
טואול - אתרים באינטרנט