פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

אני לא רק כאן בשבילי


אני לא רק כאן בשבילי

אני כאן בשבילך

זהו תהליך

ואני סבלנימעוניין ביופי שבך

לא רק ביופי שלך

כל נשימה

וכל מילה אדע להכילמתפתח ומפתח

חוש שחש מה את מרגישה

בלי לומר מילה

רק מבט אחד

ואני קורא את כולך

כמגילהחיבור בין אדון לשפחה

חיבור בין בן אדם לבת אדם
טואול - אתרים באינטרנט