פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

מילים כחץ


מילים כחץ

משתמש בהן לעורר בך

את מחול השדים

לדאוג שבאש התשוקה

תהיה תאווההרעב שלא נגמר

את רוצה עוד ממני

ולא מסתפקת במועט

בא לך עכשיו

ולתמידאת רוצה אותי

מעלייך בתוכך

בכל מצב

שאהיה זמין

כי אני מזמיןאז זה טוב

שאני השולט

קצת ניגודי

יודע אותך

קצת יותר ממה שאת מסוגלת

להבין
טואול - אתרים באינטרנט