פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

לתת שליטה מתוך בחירה


לתת שליטה מתוך בחירה

מתוך האמת הפנימית

שתמיד התקיימה

ביטחון שלם נבנה

בכל צעד שנעשהלתת שליטה

מתוך אמון במי שמולך

לדעת שתמיד אפשר לדבר

ומי שמקבל לא דורש

אלא מבקשלהיות חופשי

ולהרגיש הכי אמיתי

שיש בית בלב

ולא מגרש משחקיםשליטה מקבלים

ולא לוקחים

שליטה היא דו צדדית

גם כשהכוח ניתן
טואול - אתרים באינטרנט