פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

מיאו אמרת..


מיאו פסס חתלתולה

מגונדרת מגנדרת לא מתנגדת

מעצימה בעוצמה

מבט חשוף ועמוק

צליל פנימי שמזיז

והיא רוצה רק לנוע

כשהיד הגברית על הלחי בחשופה

לגרגר את הנשמהכשאת בדמות

את לא את ועדיין את

הדמות משחררת ואת משתחררת

יכולה ךהיות הכל מבלי

שיהיה עקבות
טואול - אתרים באינטרנט