פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

אני אוהב


אני אוהב את עצמי
ומשם אני אוהב אותך
אני אוהב כל חלק בגופי
וכך אני אוהב אותך
זה מתחיל בי
ועובר אלייך בחזרה
לשמש לך דוגמא
להוביל אותך בביטחון
לביטחון אמיתי
לדעת אותך
כפי שאני יודע אותי
תשאפי הכל
כל מה שצריך
ואני הכל אם צריך
טואול - אתרים באינטרנט