פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

אמרתי לך


אמרתי לך...
אי אפשר להיות טוב
כל הזמן
הטוב זה נקודת מבט
כמו הרע
אנשים מסתכלים מתבוננים
מלקטים וקולטים
אנשים משדרים מוציאים ביוזמתם
ולא ביוזמתם תדרים
כל אחד מעקל מתעקל ומתיישר
אתה עובר אלפי נקודות
אנרגיות חולפות עוברות

ולא כולם יאהבו אותך
לא לכולם את תבואי בעין טובה
בחלק זו תהיה עין צרה
אך זה לא צרה
הדבר היחידי שצריך
זה להיות אתה להישאר נאמן לעצמך
כל השאר יתעצב
ואם תיקח קו אחד אז העולם
יתעצב איתך
וגם אם לא עדיין לפחות אתה שלם
כי בחרת בעצמך
טואול - אתרים באינטרנט