פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

זה ממכר


זה ממכר האגו
המשחק לשחק
עם עצמך את עצמך
במגוון מצבים
להציב אתגרים
גם מבלי להיות מודע
זה בא טבעי
ואני ?
אני באתי והפכתי את השולחן
זרקתי את כל החיילים על הריצפה
אמרתי לך אין יותר מדי בזה
לאן באמת מוביל כל האגו הזה
את חושבת שזה מעניין
וזה רק התפל
כי העיקר הוא שאנחנו
ביחד וכל השאר לא באמת משנה
אז בואי נשתנה נשנה
מה שהיה...היה
עכשיו כשאני מולך
זה לא עוד אחד
ולא סתם אחד
אלא האחד
ואת העיקר
רוצה הכל?
נגדיר מחדש
הכל זה פשוט
אני איתך
טואול - אתרים באינטרנט