פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

לפעמים נדמה לי


לפעמים נדמה
שזה כתוב בכוכבים
את מובלת אליי
באה אליי
נכנסת לי לחיים
עושקת אותם
ברגש ובאהבה
ברוך נפשך
מגע גופך

ולפעמים נדמה לי
שלי השליטה
שבי השפיטה
ואני מגלה
שזו אשליה

רק את בוחרת
ואני נבחר
הכח שלי זו את
את הכח שלי
ואם הייתי בוחר
הייתי בוחר בך
עיוורון מוחלט
לרגש הזה בי
כישפת לקחת
ועשית

שליטה ורגש
בדס"מ ורגש
אני הבדס"מ
ואת הרגש
חצי חצי
כשלם
טואול - אתרים באינטרנט