פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

יום יום


יום יום השדים בראשך
רק בהו בעולם
הנורמלי שיצרת לעצמך
כל שביל כל דלת 
וכל ארון סודות
נבחר בקפידה על ידך
לשמש לך ביטחון 
מן הקצה 

בלילה בחושך
כשכולם ישנים 
נזרקת לעולמות אחרים
בעלטת החושך היית
ובאור היום תהית
כספת שמורה
של סודות 
בראשך

אירוטיקה
מתפשרת
לא מתאפשרת
פשוט חיכית

ים של תירוצים
מלא בשאלות כדגים
גלגל הצלה
אחד 
והנה פגשת והצלחת
טואול - אתרים באינטרנט