פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

החלפו


חלפו התחלפו..
הרבה רגעים ביני ובינך

עד לרגע הזה
שעייניך שפתייך

פגשו אותי
ואת יודעת שאני יודע
ואת מודעת
לכמה מיוחד
וכמה ציפית וידעת
ש זה יהיה חיבור אלמותי
לכן באמת הכל עצר נעצר
ברגע הזה
לכן הרגע
הזה לקח לו זמן
לא הייתי לבד
אבל אני איתך כבר ממזמן
יש משהו שאמר לך
עוד ממזמן שאני האחד
וכל מה שהרגשת השתקף
טואול - אתרים באינטרנט