פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

גונחת


לא משנה מה תעברי אני כאן
עומד איתן בין הגלים המתחזקים
כי רק אז החזקים מתגלים
מנטרות כממתקים קטנים
לטוב ורגע קט
והנני מולך

עומד איתן
ולצידך

מקשיב לכל רחשי ליבך

רואה את נשמתך

ממשש את קימורי גופך

מריח את התשוקה מגופך

טועם את כולך
דעתך 
וגונחת את נפשך

טואול - אתרים באינטרנט