פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

גם בחושך


גם בחושך אני מזהה אותך
מאז שהזדהתי איתך
זיינ...אותך
אני בא אלייך משם
עד אלייך לכאן

רוכב על גלגלי התשוקה
ריח של בנזין ואספלט מעורבב
צמיגים שחוקים
ולא מעניין אותי כלום
רק אתטואול - אתרים באינטרנט