פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

החופש בתפקיד


החופש בתפקיד
להתפקד אל הדמות
להשתחרר מרצון ומהרצון ברצון
לאבד שליטה מתוך שליטה
להתרגש ולהרגיש להימצא
בתוך הניתוק והריחוק יש ריחוף
שליטה תוך כדי איבוד שליטה
ביד הנכונה והחיבור הנכון
הכל מתאפשר להתאפשר
ומאפשר להפשיר בך הכל
וכל מה שבנינו נעלם
המבט נאלם
האוויר נגמר
ואני נושק אותך
ושואב אותך
לתוך עולם
שהוא רק שלי ושלך
ואת בתוך הדמות
זו את
וכשנגמר אני חובק אותך
מחבק חזק מצמיד אליי
נושמת אותי שואבת את מה שצריך
רוקנת עליי ומוציאה הכל
מוזגת אליי את כל מה שאת
מתמזגים אני ואת כאחד ואחת
לאחד
טואול - אתרים באינטרנט