פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

תמיד


תמיד אפשר...
תמיד אפשרי
וגם כשזה נדמה שאולי לא
זה שם במרחק
צעד אחד או יותר
להשתנות לשנות
להיווצר ליצור לנסוק
כי מהמקום הכי נמוך
אפשר רק להסתכל
למעלה

רצית שאכתוב לך
מזו תקווה
ואמרתי לך
הכל מתחיל באמונה
אבל לפני זה
זה מתחיל בך

מזה רע
אם לא מבט
ואז תחושה
פחד עז
הוא הינו
רק הרגשה
ואת קיימת
מתקיימת
גוף נפש ועולם

טואול - אתרים באינטרנט