פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

אני יודע


אני יודע שקשה לך
קשה לכולנו להיות
ארבע קירות לבנים
עשויות מלבנים
אני ואת כל הזמן
מחפשים תעסוקה
לדעת לראות להרגיש
והעולם בחוץ עצר מתנתק
אז אנחנו לומדים
מלמדים את עצמנו
במינונים נכונים
להיות נכונים אחד לשניה
בתקשורת ובפעולות
של רגש בדס"מ ומגע
טואול - אתרים באינטרנט