פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

ילדה


ילדה בגוף האישה
אימפולסיבית
ללא מחשבה תחילה
מבלי אבחנה
פשוט זרימה
פשוטה
לא קונבציונלית כלל
פשוט יוצאת מן הכלל ובכלל
חיה בין אנשים אך
כמו בחלל
הם אמרו לך אין בך טאקט
את אמרת להם
הנני אני ואם אינני אני
אני לא רוצה בכלל
נופלת במקומות שכבר נפלת
גם באלו שהופלת
זו את
טעויות כבחירות
לחירות כי החירות
היא גורל
של עכשיו של אז
ושל מה שיהיה קיים
ואת יודעת
שפשוט את תהני יותר
כי לך מותר יותר
לעצמך ומעצמך
מבלי שפיטה לגביך
חופשיה מעצמך
ואז מהם
עולם כזה
טואול - אתרים באינטרנט