פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

מסע שלם


מסע שלם
לקחתי אותך
בנפש ובגוף
לכל חדר בלב
נכנסתי עמוק
ככה אני
או הכל או כלום
וזה לא משאיר
מרווח לטעויות
להיות מדויק
כמה שאפשר
בשביל לאפשר
לעצמך להיות
אז הקשבתי לך
ולמדתי אותך
ראיתי בך
בשביל לדייק
וכך לצמוח איתך
לגדל אותך
חבל דק אמרתי לך
ואני חייב לדבר
בשביל לאפשר
אז היינו כמו
שתי חיות
מלקטים מידע
מריחים
ואז מתקרבים נוגעים
טואול - אתרים באינטרנט