פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

אבקת קסמים


אבקת קסמים
להעלים את החושך
מפניי ולהאיר בי חיוך לעולם
לא משנה מה אחשוב
מי אני בשבילך

וכמה אני צל גדול שומר
שולט ותבונתי

את זו שהקסם בידה
להרוג אותי או להחיות אותי מחדש
פוווף....ואני רק צריך אותך
פוווף....ויש שקט נכסף
פוווף...ואני חי

כל מה שלימדתי אותך
זה שהעולם שבך הוא שלך
ותמיד יש בו בחירה
בצער ובעוני את עשירה
ואף אחד לא עושק אושר
רק את עושה אושר

קטנה..

טואול - אתרים באינטרנט