פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

יש לי תפקיד


יש לי תפקיד
לשמור עלייך מכל משמר
אחראי על הנשמה
על החיוך בהווה
ועל שימורו בעתיד

יש לי תפקיד
לחבק אותך
לחזק אותך
לכוון אותך
לשכלל אותך
לעצב אותך
לנצח איתך

לפרק אותך
לרוקן הכל
ואז
ליצור איתך
ליצוק איתך
ביחד איתך

יש לי אחריות
על הלב
הגוף
והנפש
לקרוא אותך בין הצלילים והמילים,
להיות סבלני ולדעת להקשיב
ואם צריך
לתפור לך כנפיים לעוף איתן
ביחד איתי
לנתק את הפחדים
לעצים את הטוב

וכשהכל סוער
להיות לך מגדלור באפלה
להוביל אותך בבטחה
ליבשה בטוחה
טואול - אתרים באינטרנט