פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

בהתחלה..


בהתחלה לא הסכמתי
לקשור אותך
קודם אמרתי
לך שאשחרר אותך
מכל החוטים שכבר
קשרו אותך לאדמה
להרגיש חופשייה לבחור
לעוף בדמיון
ולתת לפנטזיה אפשרות
להתגשם במציאות
בהיגיון

ורק אחרי
אקשור אותך
אליי
מתוך האמת שבך

על סדין אני אניח
אותך
ואצפה בחבלים
משאירים לך סימנים
אדומים כשבילים
ללב שלך

לתת לכניעה
לחלחל בך
להתהוות בך
להרגיש הכל
מבחוץ לבפנים
הכי אמיתי
שאפשר

החבל הכי חזק
שקושר אותך אליי
זה הרגש
אני יכול לשחק משחק
להיות כאילו אני כאן
וחצי שם
אבל אני רוצה הכל
כי אם לא
אז למה שארצה בכלל
טואול - אתרים באינטרנט