פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

הדיסונס הזה.


הדיסונס

בין מי שאת מולם אל מול
מי שאת כשאת מולי
בין הבחירה שלך לעצמך
מול הבחירה שלך מולי
בין הרוח והחומר
האישה והילדה
מתי להתכתב עם הזמן
ומתי הוא מכתיב אותך
מתי את מהדקת
ומתי את משחררת
בין השאלה לתשובה
הקושי והפשטות
ההתפשטות והחשיפה
והביטחון האמיתי מול האגו הפנימי

בין מה שאני הפוך אותך
למה שאת היית
בין ההסכמה והחרטה
מה שרצית בעבר
לעומת מה שאת רוצה עכשיו
בין הווה לעתיד
בין מה שאת רוצה
למה שאת צריכה

בין מי שאת כשאת מינית
אל מול מי שאת כשאת ברגיל
בין השליטה לאיבוד שליטה
והשפיטה וההשלמה
בין שלמות ומושלמות
איפה הכח שלך מונח בצד
ומתי הוא חזר
בין מה שמופיע בצג
לעומת מה שבמציאות

האם את באמת צריכה להתממש
ומי אמר שכשהבדים יורדים את חשופה באמת
והאם את בכלל חשופה לאמת
האם מי שמולך חושב איתך לא רק אותך
איך הזמן הזה שניראה כמו שנים
ואולי זה בכלל רע כי הכל קליל קליט
ואם זו אשליה ואם לא אז מה נכון
והאם אפשר להתקבע על הרגשה אחת
ואולי אין בך באמת בחירה אולי אני
פשוט מוביל אותך לתוצאה ידועה
ואולי זה פשוט לשחרר הכל
כי הכל מתקיים ורק לתת לעצמך
לחייך ולנשום להשתגע לצחוק
טואול - אתרים באינטרנט