פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


אצלך...


אצלך הכל

חייב להיות
בהרמוניה
ועם סיבה
אהבת חינם
ללא סיבה
כשזה בא זה בא
יוצרת מציאות מסתם

את
בשליטה על
הגוף והנשמה
איזון כזה שבך קיים
ואם הוא לא נמצא
אז הכל כ לא היה

וכך ולכן
סדר תמידי בך מתקיים
והם אולי רואים בזה
דאגה יתרה
אך את רואה בזה
אחריות לשמה
כבוד לכל מה שמיתקיים
בך ולך

את רוצה תמיד את
הראש מעל המים
כי יש ידיים ויש רגליים
וגם כשזה עמוק
אפשר לנשום
מתחת למים

תמיד בשליטה
ללא שפיטה
מקשיבה ומכילה
וכך בנויה
יסודות ששאבת
ממקורות שבחרת
בקפידה

רגש חומר ורוח כאחד
הכל חשוב כלכך
כל החלטה ללא החלקה
אמון כנות ותקשורת עכשיו
אפשר לדון ולדבר
אך הכיוון ידוע מראש

את יוצרת את עצמך
את המציאות שלך
את האופי שבך
את היופי שאת
כך הכל בשליטה
בהרמוניה שבך
מתקיימת בסינרגיה
עם כל מה שקיים
בבטחה
logo בניית אתרים