פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

פשוט


בתור שולט
אני חייב
לחבר את הנקודות
אני האחראי
על התוצאה
והסיבה
אז אני חייב
את המסלול
לדעת מאיפה להתחיל
לאן זה יגיע
וגם אם לא
אז איך להרגיע
מתי להפתיע
ללמוד אותך
תוך כדי תנועה
וגם בהפסקה
לראות אותך
גם כשהכל מעורפל
לסדר כשיש בלגאן

למה את שואלת אותי?
כי אני אוהב את זה כלכך
להוביל אותך לאן שצריך
לא רק לאן שרוצים
להתבונן מבחוץ
להסתכל עמוק
לחבר
טואול - אתרים באינטרנט