פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

החבלים הללו


החבלים האלו שקשרתי סביבך
כשהשתמשתי בגופך ליצירה
וגופך הוא כלי לביטוי האהבה
שלנו אחד לשני ולמסע
ראית חופש אמיתי במחשבה
כמה שליטה יש גם
בחוסר שליטה
כשיש הסכמה
ואפשר לסמוך
ולהאמין במי שמולך
נצמד לתוכך נושם אותך לתוכי
מסנכרן את נשימותינו כאחד
וככה נרגעים אט אט
מתמזגים אט אט
ואז החבל הוא אחד
ביחד איתי ואיתך
את מרגישה אותו עוטף
ואני מרגיש אותו על גופך
המבט הזה עליי כשאני אותך קושר
יש בך פוקוס לשאוב
ממני את כל הביטחון שאת צריכה
מתענגים על כל קפל
ואת עוצמת עיניים
כשהמתח עולה בליבך
לא רוצה לדעת ולא לצפות
אלא לאפשר להתאפשר
בתוך החבלים שרקמתי סביבך
את הופכת להיות אני
מתחברת לאנרגיה סינרגיה שבי
אני ואת אחד קוראים אחד את השניה
מדברים בשפה משלנו
כשווים במבטים
ותנועות פנים גוף בתוך החבלים
שנבנו עוד לפני מתלחששים
ללא מילים וצלילים
כמה ביטחון את צריכה
כמה אמונה כמה תקשורת חזקה
בשביל ללמוד ללמד את נפשך וגופך
ולהתמזג למזג את עצמך איתי כאחה
טואול - אתרים באינטרנט